مشخصات استاندارد

ASSE(SANITARY) 2019 استاندارد

انجمن مهندسي بهداشت آمريکا
American Society of Sanitary Engineering
ASSE(SANITARY) استاندارد
ASSE International maintains nearly 50 product performance standards ranging from double check and reduced pressure backflow preventers to dielectric pipe unions with many more in the development stages. ASSE s product standards are minimum performance requirements for component parts of the plumbing system.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 176 کد استاندارد : 028
قیمت به ریال : 14000000 سال انتشار : 2019 دسته بندی : سازه ساختمان
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASSE(SANITARY) جدیدترین استانداردهای
ASSE(SANITARY) 1002
ASSE(SANITARY) 1002:2020
ASSE(SANITARY) 1014
ASSE(SANITARY) 1014:2020
ASSE(SANITARY) 1020
ASSE(SANITARY) 1020:2020
ASSE(SANITARY) 1037
ASSE(SANITARY) 1037:2020
ASSE(SANITARY) 1044
ASSE(SANITARY) 1044:2020
ASSE(SANITARY) 1069
ASSE(SANITARY) 1069:2020نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute