مشخصات استاندارد

CENELEC 2018 استاندارد

استانداردهاي برق و الکترونبک اروپا
European Committee for Electrotechnical Standardization
CENELEC استاندارد
All British Standards Institution (BSI) transpositions of European standards prestandards draft standards and harmonization documents together with adopted proposed draft EC legislation relating to goods the "New Approach" directives CEN/CENELEC Standards (ENs ENVs prENs) harmonization and provisional harmonization documents issued by CEN/CENELEC European Commission and Council COM Documents Regulations Decisions and other Acts; and much more.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :4 تعداد استاندارد : 6574 کد استاندارد : 037
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : برق الکترونيک
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

CENELEC جدیدترین استانداردهای
CENELEC EN IEC 60730-2-9-2019+A2
CENELEC EN IEC 60730-2-9-2019+A2:2020
CENELEC EN IEC 62443-3-2
CENELEC EN IEC 62443-3-2:2020
CENELEC EN 15494
CENELEC EN 15494:2019
CENELEC EN ISO 5398-4
CENELEC EN ISO 5398-4:2019
CENELEC EN ISO 7263-1
CENELEC EN ISO 7263-1:2019
CENELEC EN ISO 7263-2
CENELEC EN ISO 7263-2:2019نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2021© Hercules Ebooks Institute