خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 2309 for IECQ

نتایج یافت شده
IECQ QC300100
IECQ QC300100 2008
Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment Part 11: Sectional Specification: Fixed Polyethylene- Terephthalate Film Dielectric Metal Foil d.c. Capacitors IEC 384-11 ED 2
View Details  
IECQ QC300101
IECQ QC300101 2008
Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment Part 11: Blank Detail Specification: Fixed Polyethylene- Terephthalate Film Dielectric Metal Foil d.c. Capacitors Assessment Level E IEC 384-11-1 ED 1
View Details  
IECQ QC302000
IECQ QC302000 2008
Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment - Part 20: Sectional Specification: Fixed Metallized Polyphenylene Sulfide Film Dielectric Chip d.c. Capacitors IEC 384-20 ED 1
View Details  
IECQ QC302001
IECQ QC302001 2008
Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment - Part 20: Blank Detail Specification: Fixed Metallized Polyphenylene Sulfide Film Dielectric Chip d.c. Capacitors Assessment Level EZ IEC 384-20-1 ED 1
View Details  
IECQ QC440001
IECQ QC440001 2008
Directly Heated Positive Step-Function Temperature Coefficient Thermistors Part 1: Blank Detail Specification Assessment Level E (IEC 738-1-1 ED 1)
View Details  
IECQ QC440002
IECQ QC440002 2008
Thermistors - Directly Heated Positive Step-Function Temperature Coefficient - Part 1-2: Blank Detail Specification - Heating Element Application - Assessment Level EZ First Edition; IECQ QC 440002
View Details  
IECQ QC440003
IECQ QC440003 2008
Thermistors - Directly Heated Positive Step-Function Temperature Coefficient - Part 1-3: Blank Detail Specification - Inrush Current Application - Assessment Level EZ First Edition; IECQ QC 440003
View Details  
IECQ QC440004
IECQ QC440004 2008
Thermistors - Directly Heated Positive Step-Function Temperature Coefficient - Part 1-4: Blank Detail Specification - Sensing Application - Assessment Level EZ First Edition; IECQ QC 440004
View Details  
IECQ QC300100
IECQ QC300100 2008
Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment Part 11: Sectional Specification: Fixed Polyethylene- Terephthalate Film Dielectric Metal Foil d.c. Capacitors IEC 384-11 ED 2
View Details  
IECQ QC300101
IECQ QC300101 2008
Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment Part 11: Blank Detail Specification: Fixed Polyethylene- Terephthalate Film Dielectric Metal Foil d.c. Capacitors Assessment Level E IEC 384-11-1 ED 1
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2 3 4     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute