خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 231 for GMKOREA

نتایج یافت شده
GMKOREA EDS-M-8616
GMKOREA EDS-M-8616 2018
Sealer-Body, Combine - Version 9; English/Korean
View Details  
GMKOREA EDS-M-8626
GMKOREA EDS-M-8626 2017
Sealer-Hemming, NFW (Non- Face Welding Type) - Version 4; English/Korean
View Details  
GMKOREA EDS-M-8640
GMKOREA EDS-M-8640 2017
Antiflutter Sealer - 500% Expansion Medium Strength - Version 1; English/Korean
View Details  
GMKOREA EDS-T-9617
GMKOREA EDS-T-9617 2017
Automatic Transmission validation procedure on public road - Version 1; English/Korean
View Details  
GMKOREA EDS-M-8934
GMKOREA EDS-M-8934 2017
Lubricant - Rim, Tire - Version 4; English/Korean
View Details  
GMKOREA EDS-M-8577
GMKOREA EDS-M-8577 2016
Undercoater-PVC - Version 5; English/Korean
View Details  
GMKOREA EDS-T-2306
GMKOREA EDS-T-2306 2016
Fatigue Test Procedure For Transaxle(FWD) Differential Bevel Gear - VERSION 5; English/Korean
View Details  
GMKOREA EDS-T-2263
GMKOREA EDS-T-2263 2016
Fatigue Test Procedure For Mini Transaxle (FWD) Gear and Bearing - Version 3; English/Korean
View Details  
GMKOREA EDS-T-2308
GMKOREA EDS-T-2308 2016
Fatigue Test Procedure For Transaxle (FWD) Gear And Bearing - Version 5; English/Korean
View Details  
GMKOREA EDS-M-8405
GMKOREA EDS-M-8405 2016
Gasoline Unlead - Version 3; English/Korean
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2 3 4     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی
نماد اعتماد الکترونیکی

مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute