خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 20825 for ETSI

نتایج یافت شده
ETSI EG 203 499 V1.1.1
ETSI EG 203 499 V1.1.1 2019
Human Factors (HF); User-centred terminology for existing and upcoming ICT devices, services and applications
View Details  
ETSI EG 203 602 V1.1.1
ETSI EG 203 602 V1.1.1 2019
User Group; User Centric Approach: Guidance for users; Best practices to interact in the Digital Ecosystem
View Details  
ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.8
ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.8 2019
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-8: Specification of environmental tests; Stationary use at underground locations
View Details  
ETSI EN 300 132-1 V2.1.1
ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 2019
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to Information and Communication Technology (ICT) equipment; Part 1: Alternating Current (AC)
View Details  
ETSI EN 300 132-2 V2.6.1
ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 2019
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input of Information and Communication Technology (ICT) equipment; Part 2: -48 V Direct Current (DC)
View Details  
ETSI EN 300 175-1 V2.8.1
ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 2019
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
View Details  
ETSI EN 300 175-2 V2.8.1
ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 2019
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
View Details  
ETSI EN 300 175-3 V2.8.1
ETSI EN 300 175-3 V2.8.1 2019
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
View Details  
ETSI EN 300 175-4 V2.8.1
ETSI EN 300 175-4 V2.8.1 2019
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer
View Details  
ETSI EN 300 175-5 V2.8.1
ETSI EN 300 175-5 V2.8.1 2019
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2 3 4     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute