خانه | درباره ما | تماس با ما | ورود کاربران

سامانه مدیریت استاندارد
نرم افزاری تحت پلتفرم های مختلف جهت دسترسی مستقیم به استانداردهای بین المللی

سامانه های مدیریت استاندارد

Standards Manager Desktop
نسخه ویندوزی سامانه

Standards Manager Web
نسخه تحت وب سامانه 

Total result : 1 - 10 of 111 for CTA

نتایج یافت شده
CTA CTA-2045-A
CTA CTA-2045-A 2018
Modular Communications Interface for Energy Management
View Details  
CTA CTA-2065
CTA CTA-2065 2018
Physical Activity Monitoring for Heart Rate
View Details  
CTA CTA/CEDIA-CEB23-B
CTA CTA/CEDIA-CEB23-B 2017
Home Theater Video Design - Formerly CEA/CEDIA-CEB23-A
View Details  
CTA CTA-CEB32.5
CTA CTA-CEB32.5 2017
Recommended Practice for ATSC 3.0 Television Sets, Audio
View Details  
CTA CTA/CEDIA-CEB24-A
CTA CTA/CEDIA-CEB24-A 2017
Home Theater HVAC - Formerly CEA/CEDIA-CEB24
View Details  
CTA CTA-2060
CTA CTA-2060 2017
Standard for Consumer EEG File Format (Attuned Container Format)
View Details  
CTA CTA-2038
CTA CTA-2038 2017
Command-Driven Analog IR-Synchronized Active Eyewear - Formerly ANSI/CEA-2038
View Details  
CTA CTA-861-G
CTA CTA-861-G 2017
A DTV Profile for Uncompressed High Speed Digital Interfaces - AVI InfoFrame Version Errata: 09/13/2017
View Details  
CTA CTA-CEB16-B
CTA CTA-CEB16-B 2017
Active Format Description (AFD) & Bar Data Recommended Practice
View Details  
CTA CTA-708.1
CTA CTA-708.1 2017
Digital Television (DTV) Closed Captioning: 3D Extensions - Formerly ANSI/CEA-708.1
View Details  

« First    ‹ Previous    1 2 3 4     Next ›    Last »

New Search

ایندکس استاندارد
ارائه دهنده انواع استانداردهای بین المللی در زمینه های گوناگون

استاندارد مهندسی

درباره استاندارد ها
فهرست استاندارد ها
سفارش استاندارد

فهرست موضوعی

 عمومی
اختصاصی
هوا فضا
خودرو
ساختمان
الکترونیک
انرژی
نظامی

محصول برگزیده

Standards Manager
نرم افزار مدیریت استاندارد


نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

Home | About us | Contact us | CopyRight                 
CopyRight 2008-2020© Hercules Ebooks Institute